logo

Image Area

* สีของภาพอาจแตกต่างจากสีจริงของรุ่น

* สีของภาพอาจแตกต่างจากสีจริงของรุ่น

จำนวนที่นั่ง

รุ่น

สี

ภายนอก

0บาท

ภายใน

0บาท

สรุปข้อมูล

ข้อมูลผู้แทนจำหน่าย
ท่านยังไม่ได้เลือกผู้จำหน่ายโปรดเลือกผู้จำหน่าย
ราคารวม
0บาท
จำนวนที่นั่ง
0บาท
รุ่น
0บาท
ภายนอก
0บาท
ภายใน
0บาท

ประเภทการชำระเงิน

โปรดตรวจสอบข้อมูลราคาและรุ่น (รุ่นย่อย) ล่าสุดกับผู้แทนจำหน่าย Kia ใกล้บ้านท่านก่อนจองรถ

จำนวนที่นั่ง
0บาท
รุ่น
0บาท
ภายนอก
0บาท
ภายใน
0บาท